Elisenda Vilaró Móra

Elisenda Vilaró Móra

Mètode d’Alliberament de Cuirasses MLC®

Mètode d’Alliberament de les Cuirasses

La cuirassa és una expressió reichiana que fa referència al conjunt de tensions i contraccions musculars que sustenta l’estructura de caràcter d’una persona i les seves formes més automàtiques i repetitives de pensar, sentir i actuar. Impedeix que els sentiments profunds puguin manifestar-se i redueix l’expressivitat i la capacitat humana de gaudir de la vida. També redueix la sensibilitat per percebre a l’altre. Quan més acuirassada està la persona, més tens estarà el seu cos i més mecàniques i neuròtiques seran les seves formes d’estar en el món” (Evânia Reichert)

Què és?
El Mètode d’Alliberament de les Cuirasses (MLC®) creat per Marie Lise Labonté és un mètode d’alliberació psicocorporal i energètic que a partir de moviments senzills i suaus, ens permet alliberar les tensions acumulades a les diferents zones musculars.

Què són les cuirasses?
Les cuirasses són proteccions inconscients envers la vida, l’amor, els altres i a un mateix, que ens inhibeixen la possibilitat de viure plenament. Les cuirasses es van formant al llarg del temps per protegir-nos del dolor i si perduren ens impedeixen d’expressar la nostra identitat real.

Objectius
Restaurar la salut, flexibilitzant les tensions musculars per retrobar el plaer del moviment i la confiança en el propi cos. Contactar amb un espai d’intimitat que faciliti l’escolta i el diàleg interior, augmentant la consciència corporal en el nostre dia a dia. Regular el sistema nerviós autònom, restablint el contacte amb un mateix, els altres i la vida.

Com es practica? 
En el MLC® comptem amb diferents moviments; d’obertura que obren el teixit muscular i preparen el cos, d’estiraments; que alliberen les tensions acumulades a les diferents zones musculars i faciliten l’alineament interior i per últim, moviments d’harmonització que regulen el sistema nerviós, afavoreixen la regeneració i el benestar general. Els moviments es practiquen amb l’ajuda de diferents materials com; pilotes de tennis, pilotes d’espuma de diferents mides i textures, pals folrats d’espuma, coixinets…respectant el ritme de cadascú.

Beneficis
Flexibilitzar les tensions musculars cròniques, facilitant l’alliberació de l’estrès.
Alliberar la respiració, les angoixes i proteccions.
Regular el sistema nerviós i potenciar el sistema immunològic.
Despertar l’autoconsciència corporal, millorant l’estat d’atenció en la vida quotidiana.
Regular el funcionament del sistema nerviós autònom.
Recuperar el plaer del moviment i la confiança en el propi cos.
Recuperar l’alegria de viure i de ser un mateix.

Temps
Les classes de MLC® poden ser individuals i/o grupals. Generalment solen organitzar-se en relació a cicles que permetin experimentar un procés d’obertura i flexibilització de les cuirasses respectant els ritmes necessaris de cada individu. És un treball personal fet en grup. Abans d’iniciar un procés amb el MLC® és necessari realitzar una entrevista prèvia individual.

A qui va dirigit el mètode?
Aquest mètode va dirigit a tota persona que tingui ganes d’escoltar el seu cos i de fer-se més conscient de les sensacions i percepcions. De respirar i moure’s per ajudar a la regulació del seu sistema nerviós autònom, transformant estats de supervivència, desconnexió o perill per d’altres de relació, seguretat i benestar.

Horaris classes

VIC
Dilluns de 10.30h a 11.45h i 18.00 a 19.15h
Dimecres de 20.00h a 21.45h

 

“La cuirassa representa l’aspecte somàtic de la repressió i la seva funció específica és la de suprimir les emocions, reduint l’ansietat, a més d’impedir el moviment lliure de l’energia i anular el reflex de l’orgasme, que és l’expressió biològica més simple: el rendir-se incondicionalment a les sensacions bàsiques naturals del plaer i l’ansietat” (Dr. Frigola)