Elisenda Vilaró Móra

Elisenda Vilaró Móra

Proposta del mes

En aquest espai de la web, cada mes hi trobaràs una proposta de taller o activitat. D’aquesta manera, podràs conèixer les diferents tècniques i teràpies a través d’una sessió de presentació. Reserva el teu espai: 610 071 851 | hola@elisendavilaromora.com

Mètode d’Alliberament de Cuirasses/MLC®: 

D’armadura a armadura:
desbloquejant la vida en el cos
a Ki Ara, Sabadell

 ”Es tan maravillosa la función del organismo del cuerpo humano, que este está especializado por segmentos, para sensar y expresar” (Juan José Albert)

Continuem amb el cicle de tallers intensius per explorar d’armadura a armadura les tensions dels diferents segments musculars que bloquegen la vida en el cos.

Aquesta exploració es farà des de la visió de l’orgonomia i serà a través dels moviments de despertar corporal del MLC que flexibilitzarem les tensions acumulades, restablint les seves funcions i recuperant el benestar orgànic.

El següent taller serà sobre el segment oral que és el segon de les set armadures que hi ha.

Aquest taller té l’objectiu d’explorar aquest segment que s’estén des de la barbeta a la gola i compren els músculs anulars de la boca, l’occipital, la mandíbula i les galtes i serveix per tots els usos de l’aparell vocal: parlar, cridar, plorar, riure… a més a més de les funcions de xupar, besar, mossegar i fer ganyotes.

Moltes de les funcions orals adultes es desenvolupen en resposta a com les necessitats de succió foren suficientment satisfetes en la infància.

Creant un espai de seguretat i confiança, a través de diferents dinàmiques de moviment hi entrarem en contacte i amb els moviments de despertar corporal del Mètode d’Alliberament de Cuirasses facilitarem la seva flexibilització.

Dia: Divendres, 17 de juliol o dimarts, 21 de juliol
Horari: 17.00h a 21.00h
Lloc: Ki Ara, Via Massagué, 11, Sabadell
Preu: 60 eur

Informació i contacte: hola@elisendavilaromora.com

Imprescindible confirmar assistència.


En aquest vídeo Marie Lise Labonté explica breument els principis del Mètode d’Alliberament de Cuirasses.